Sản phẩm

Trang chủ / Sản phẩm / Chi tiết

THIẾT BỊ UELR-10-15S2

Thiết bị chiếu xạ UERL-10-15S2 đang được lắp đặt tại Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ thuộc loại LINAC, gia tốc electron bằng sóng cao tần (Hight Frequencies) qua cấu trúc gia tốc cộng hưởng (resonators of accelerating structure); thiết bị có 02 đầu phát đối xứng; sản phẩm chiếu xạ được vận chuyển bằng hệ thống băng chuyền (conveyer). Electron sau quá trình gia tốc đạt năng lượng 10 MeV, cường độ dòng cực đại là 1,5 mA, năng suất xử lý cực đại tương ứng 15kW; tương đương năng xuất sử lý của của một máy Co60 có hoạt độ 1,2 MCi. Thiết bị được cung cấp bởi công ty CORAD Services Ltd, St.Petersburg, Nga. Các thông số chính của thiết bị được cho trong bảng dưới:

 

Năng lượng, MeV

10

Công suất đỉnh, kW

15

Cường độ dòng, mA

1,5

Tần số, Hz

12,5-300

Chiều dài quét, mm, max

600

Tổng công suất, kW

110

Độ đồng đều liều theo chiều quét, %

+/-5

Độ ổn định năng lượng,%

+/-2,5

Độ ổn định công suất, %

+/-2,5

Liên hệ

Thiết bị chiếu xạ UERL-10-15S2 đang được lắp đặt tại Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ thuộc loại LINAC, gia tốc electron bằng sóng cao tần (Hight Frequencies) qua cấu trúc gia tốc cộng hưởng (resonators of accelerating structure); thiết bị có 02 đầu phát đối xứng; sản phẩm chiếu xạ được vận chuyển bằng hệ thống băng chuyền (conveyer). Electron sau quá trình gia tốc đạt năng lượng 10 MeV, cường độ dòng cực đại là 1,5 mA, năng suất xử lý cực đại tương ứng 15kW; tương đương năng xuất sử lý của của một máy Co60 có hoạt độ 1,2 MCi. Thiết bị được cung cấp bởi công ty CORAD Services Ltd, St.Petersburg, Nga. Các thông số chính của thiết bị được cho trong bảng dưới:

 

Năng lượng, MeV

10

Công suất đỉnh, kW

15

Cường độ dòng, mA

1,5

Tần số, Hz

12,5-300

Chiều dài quét, mm, max

600

Tổng công suất, kW

110

Độ đồng đều liều theo chiều quét, %

+/-5

Độ ổn định năng lượng,%

+/-2,5

Độ ổn định công suất, %

+/-2,5

sản phẩm khác