Liên hệ

Trang chủ / Liên hệ

 

  • Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ 
    Add: 202A, Đường 11, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
    Tel: (84-8)-38975922 - (84-8)-37240124 - (84-8)-62829158
    Fax: (84-8)-38975921
    Email: vinagamma@hcm.vnn.vn

 

Phó Giám đốc phụ trách: Ô. Lê Minh Tuấn

Phó Giám đốc: Ô. Nguyễn Thành Cương

Kế toán Trưởng: Bà. Nguyễn Hữu Thục Vũ

Trưởng phòng Hành chính Kế hoạch: Ô. Trần Văn Hùng

Trưởng phòng Vận hành máy Co-60: Ô. Nguyễn Hiếu Dũng

Trưởng phòng Vận hành máy EB: Ô. Nguyễn Thành Cương

Phòng Nghiên cứu Phát triển, Phó Trưởng phòng phụ trách: Ô. Nguyễn Ngọc Duy

Trưởng bộ phận QA/QC: Ô. Đoàn Bình

 

Họ & tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ