TIN VỀ CÔNG TY

Infoodco ra mắt đường Con Ong mẫu mới[29/12/2015] Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Infoodco) ra mắt sản phẩm đường... Chi tiết
Infoodco tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015[29/12/2015] Ngày 04/06/2014 vừa qua, Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Sài Gòn (Infoodco) đã tổ... Chi tiết
Cơ hội hợp tác sản xuất giấy tập học sinh Olympic[29/12/2015] Kể từ đầu năm 2015 , Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Infoodco) chính... Chi tiết
Infoodco cung ứng đầy đủ hàng bình ổn thị trường tết 2015[29/12/2015] Là một doanh nghiệp phân phối chuyên nghiệp nằm trong hệ thống Tổng công ty thương... Chi tiết